Trường Mầm Non Song Ngữ Hooray – Educate Heart and Mind

Ước mơ của con - Lưu Việt Anh Thư


HÈ SẮP ĐẾN RỒI, THỜI GIAN NGHỈ HÈ KHÔNG CHỈ LÀ KHOẢNG THỜI GIAN VUI CHƠI, XẢ STRESS CỦA CÁC CON. 

HÈ CÒN LÀ THỜI ĐIỂM ĐỂ CÁC CON THỰC HÀNH DẦN NHỮNG ƯỚC MƠ SAU NÀY CON MUỐN LÀM.

HÃY CŨNG HILI ĐIỂM LẠI ƯỚC MƠ NGHỀ NGHIỆP CỦA CÁC CON TỪ HÔM NAY NHÉ.

Bé Lưu Việt Anh Thư (7 tuổi)
Ước mơ của con là được làm giáo viên 

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học độc đáo của HILI?

Your key to the world