Trường Mầm Non Song Ngữ Hooray – Educate Heart and Mind

Tin Tức & Sự Kiện


6 BÀI HỌC ĐẠO ĐỨC BẮT BUỘC PHẢI DẠY CHO CON!!!

Giáo dục những giá trị đúng đắn về đạo đức cho con là một trong những trách nhiệm quan trọng nhất của những người làm cha làm mẹ. Đây là một việc rất khó khăn vì đạo đức không phải là thứ mà các bậc phụ huynh có thể dạy cho con mình từ sách giáo khoa. Chỉ có kinh nghiệm và những lời khuyên kịp thời của cha mẹ trước hành vi, ứng xử… của con mới có thể tạo ra giá trị đạo đức, cốt cách tốt ở con ngay từ khi còn bé.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học độc đáo của HILI?

Your key to the world