Trường Mầm Non Song Ngữ Hooray – Educate Heart and Mind

Thực hành viết và làm poster bằng tiếng Anh


Thực hành viết và làm poster cho các Câu Lạc Bộ. Hoạt động này ngoài việc nâng cao vốn từ vựng, khả năng viết theo lối kêu gọi còn giúp các em thể hiện được ý tưởng cũng như lên kế hoạch chiêu gọi thành viên cho Câu Lạc Bộ mình muốn thành lập.

Kế hoạch - Ý tưởng - Thể hiện!!!

Trung Tâm Ngoại Ngữ Quốc Tế Hà Nội (HILI)
Lớp ET4


20170426164131

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học độc đáo của HILI?

Your key to the world