Trường Mầm Non Song Ngữ Hooray – Educate Heart and Mind

Gương mặt tiêu biểu

hinhanh/tintuc/-3.jpg

Em Nguyễn Minh Đức - học sinh lớp ET4

hinhanh/tintuc/-4.jpg

Em Nguyễn Minh Anh - học sinh lớp ET3

hinhanh/tintuc/.jpeg

Em Trần Phương Thảo - học sinh lớp ET1

hinhanh/tintuc/-1.jpg

Em Nguyễn Hoàng Chúc An - học sinh lớp EK3

hinhanh/tintuc/-2.jpg

Em Lê Sỹ Nam - học sinh lớp ET2

hinhanh/tintuc/-7.jpg

Em Nguyễn Hoàng Ngọc Bảo - học sinh lớp ET1

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học độc đáo của HILI?

Your key to the world