Trường Mầm Non Song Ngữ Hooray – Educate Heart and Mind

Những câu trích dẫn hay về thầy cô giáo (phần 1)


Nhân dịp 20/11 sắp đến rồi, chúng ta hãy cũng học một số câu trích dẫn về các thầy cô nhé. Hãy luôn biết ơn và trân trọng những người đã dìu dắt các bạn trong một hành trình quan trọng của cuộc đời.

1. “It is the supreme art of the teacher to awaken joy in creative expression and knowledge” (Albert Einstein)

“Đỉnh cao nghệ thuật giảng dạy của giáo viên là đánh thức lòng hứng khới với sáng tạo và đam mê hiểu biết”

2. “A good teacher can inspite hope, ignte the imagination, and instill a love of learning” (Brad Henry)

“Một người thầy giỏi là người có thể truyền cảm hứng, làm bùng cháy hi vọng và lan truyền tình yêu đối với học tập”

3. “Education is the key to success in life, and teachers make a lasting impact in the lives of their student” (Solomon Ortiz)

“Học tập là chìa khóa mở cánh cửa thành công trong cuộc sống, và người thầy là người có ảnh hướng lớn nhất đến học trò của họ”

4. “The task of the modern education is not to cut down jungles, but to irrigate desert” (C.S.Lewis)

Nhiệm vụ của giáo dục hiện đại không chỉ là “giảm chặt rừng” mà còn phải “tưới nước cho sa mạc” nữa.

5. “A teacher affects eternity, he can never tell where his influence stops” (Henry Adam)

“Một người thầy ảnh hưởng tới cả cuộc đời nhưng ông ấy không thể biết được sức ảnh hưởng của ông ấy dừng ở đâu”.

6. “You have to grow from the inside out. None can teach you. None can make you inspiritual. There is no other teacher but your own soul.” (Swami Vivekanada)

“Bạn phải trưởng thành từ bên trong. Không ai có thể dạy bạn. Không ai có thể làm bạn hứng khời. Không có giáo viên nào tốt hơn tâm hồn của chính ban.”

7. “If you have to put someone on pedestal, put teachers. They’re society’s heroes” (Guy Kawasaki)

“Nếu bạn muốn đặt ai đó lên bục cao tôn thờ, hãy đặt những người thầy. Họ chính là những anh hùng của xã hội”

8. “A teacher who is attempting to teach without inspiring the pupil with a desire to learn is hammering on cold iron” (Horace Mann)

“Một người thầy cố gắng dạy học nhưng không truyền cảm hứng học cho học trò của mình thì chẳng khác dùng búa đập vào đống sắt lạnh lẽo”

9. “You can get help from teachers, but you’re going to learn a lot by your self, sitting alone in your room.” (Dr Seus)

“Bạn có thể được thầy cô giúp đỡ, nhưng bạn sẽ học được hơn rất nhiều nếu bạn tự tìm hiểu và ngồi một mình trong phòng”.

10. “I think the teacher profession contribute more about the futute of our society than any other single profession”. (John Wooden)

“Tôi cho rằng nghề giáo viên đóng góp vào tương lai của xã hội này hơn bất kì ngành nghề nào khác”


Source: vietnamnet

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học độc đáo của HILI?

Your key to the world