Trường Mầm Non Song Ngữ Hooray – Educate Heart and Mind

Nhân viên kế toán


* Mô tả công việc:

  • Lập báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm
  • Lập quyết toán thuế TNDN
  • Lập Báo cáo tài chính năm
  • Kiểm tra, các chứng từ kế toán và phát hiện các sai sót so với quy định và điều chỉnh kịp thời.
  • Thực hiện các công việc có liên quan theo sự phân công tại từng thời điểm.

 

* Loại hình công việc: toàn thời gian

* Lương: 4.000.000đ

* Yêu cầu:

  • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính kế toán
  • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc

Liên hệ giờ hành chính!!!

 

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học độc đáo của HILI?

Your key to the world