Trường Mầm Non Song Ngữ Hooray – Educate Heart and Mind

Luyện thi trình độ B1 (CEFA)


Đối tượng: Sinh viên và học viên cao học

Giáo viên: 50 % Giáo viên bản ngữ và 50% giáo viên Việt Nam

Đặc điểm: Khóa học thiết kế nhằm giúp học viên:

–       Làm quen với các dạng bài thi, đề thi trình độ B1

–       Hình thành các kĩ năng làm bài thi để đạt số điểm mong muốn

–       Ôn tập từ vựng và ngữ pháp

–       Luyện kĩ năng nghe, nói , đọc, viết

Thời luợng: 20 buổi/khoá. Mỗi buổi 90 phút.

Lộ trình:

–       4 buổi kiểm tra ( sau mỗi 4 buổi học )

–       6 buổi học ngữ pháp

–       10 buổi luyện các dạng đề thi ( 50% luyện nghe nói với Giáo viên bản ngữ)

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học độc đáo của HILI?

Your key to the world