Trường Mầm Non Song Ngữ Hooray – Educate Heart and Mind

Khóa học tiếng Anh Thương Mại


Nội dung đào tạo:

o   Cách giải quyết những vấn đề về phục vụ khách hàng (qua điện thoại hoặc đối thoại trực tiếp)

o   Lập biểu đồ giải thích các xu hướng trong một bối cảnh kinh tế.

o   Viết một đề án thông thường.

o   Trình bày một ý tưởng với khách hàng.

o   Viết tóm tắt các sự kiện cùng với các chi tiết hỗ trợ và một kết luận.

o   Viết một bức thư cho một đối tác hay một khánh hàng tiềm năng.

o   Viết báo cáo tóm tắt một hội nghị hoặc hội họp.

o   Điều khiển những cuộc thảo luận trong các cuộc họp.

o   Viết emails

o   Giải quyết những rắc rối từ các cuộc gọi điện thoại.

o   Bắt đầu và kết thúc một cuộc gọi.

o   Lập kế hoạch kinh doanh.

o   Yêu cầu trao đổi thông tin.

o   Viết một bức thư cám ơn.

Thiết kế khóa học tiếng anh Thương Mại:

  •   Thời lượng: 60 buổi (90 phút/ buổi)
  •   Trình độ: Chi ra làm ba cấp đô: Business Preliminary, Business Vantage and Business Higher.

Mã lớp (Class code)

Trình độ (Level)

Giáo viên (Teachers)

BE.1

B1

50% VN – 50% Native

BE.2

B2

50% VN – 50% Native

BE.3

C1

100% Native or International

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học độc đáo của HILI?

Your key to the world