Trường Mầm Non Song Ngữ Hooray – Educate Heart and Mind

Khóa học tiếng Anh Giao Tiếp


Mục đích: Nâng cao vốn từ vựng, trau dồi kĩ năng nghe hiểu cho học viên thông qua các bài tập dựa trên các tình huống thực tiễn. Luyện nói với các chủ đề phong phú,
đa dạng, phát triển tư duy, phản xạ bằng tiếng anh. Đồng thời nâng cao sự tự tin, chủ động trong giao tiếp của học viên.

Thiết kế khóa học tiếng anh giao tiếp:

  •  Thời lượng: 20 buổi (90 phút/ buổi).
  •  Giáo trình: Real Listening and Speaking phân cấp độ từ Pre – Intermediate đến Advanced và giáo trình Speaking nội bộ của Trung tâm.

o   Pre-Intermediate                     A2

o   Intermediate                            B1

o   Upper Intermediate                 B2

o   Advanced                               C1&C2

  •  Lộ trình mỗi cấp học:

o   2 buổi học quy tắc phát âm

o   16 buổi nghe-nói theo chủ đề + thuyết trình theo nhóm và cá nhân.

o   2 buổi kiểm tra giữa và cuối khóa:

Mã lớp (Class code)

Trình độ (Level)

Giáo viên (Teachers)

C.A2

A2

                 30% VN – 70% Native

C.B1

B1

100% Native

C.B2

B2

100% Native

C.C1

C1

100% Native

C.C2

C2

100% Native

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học độc đáo của HILI?

Your key to the world