HỌC PHÍ

Your Key to the World!

Lựa chọn của bạn?

Các khoá học kéo dài 12 tuần. Mỗi khoá học bao gồm 2 kì, mỗi kì có một bài kiểm tra toàn diện ở tuần thứ 6 và 12. Chương trình học chuẩn bị cho học viên kiến thức và kĩ năng giúp tối ưu hoá điểm thi trong các kì thi Tiếng Anh Cambridge, thi vào lớp 10 và thi Đại học ở Việt Nam.

Học phí tính bằng VND

TỰ HỌC CÓ HƯỚNG DẪN

99,000

Một tuần

 • Chương trình học Tiếng Anh 12 tuần.
 • Quyền truy cập khoá học trực tuyến (24/7 một tuần)
 • Videos hướng dẫn và bài giảng
 • Bài tập được phản hồi kết quả ngay
 • Hai bài kiểm tra toàn diện (tuần 6 và tuần 12)
 • Chứng nhận hoàn thành các cấp độ học cùng điểm thi (A1-C2)
Get Started
HỌC TRỰC TUYẾN VÀ TRỰC TIẾP

335,000

Một tuần

 • Tất cả các quyền lợi ở gói Học trực tuyến
 • Tham gia lớp học trực tiếp và trực tuyến khi không thể đến lớp trực tiếp.
 • Tham gia bài ôn tập trực tuyến 1 thầy một trò cho các kì kiểm tra của khoá học
 • Tương tác trực tuyến với giáo viên bản ngữ và trợ giảng
 • Linh hoạt lựa chọn học trực tiếp hay trực tuyến trong suốt khoá học.
 • Lưu ý: Học viên cần báo trước cho những buổi học trực tuyến của mình trong kì học. (hỏi văn phòng để biết thêm chi tiết)
Get Started