Trường Mầm Non Song Ngữ Hooray – Educate Heart and Mind

Chia sẻ


Trẻ em nên học ngoại ngữ sớm

Não bộ của trẻ nhỏ giống như miếng bọt biển hút các thông tin xung quanh. Nếu chúng ta giới

Cải thiện kỹ năng Đọc Hiểu

1. Xác định mục đích đọc Một trong những thói quen rất phổ biến của nhiều người đọc là cứ

Luyện thành thạo kỹ năng nghe

Bí quyết của bí quyết là đây… Không chỉ với những người còn đang học tiếng Anh, mà cả với

Kỹ năng đọc lướt Skimming

1. Đầu tiên, bằng cách đọc lướt nhanh qua đoạn văn, người đọc sẽ có được cái nhìn tổng quát

75 cấu trúc tiếng Anh thông dụng (phần 1)

1)•S + V+ too + adj/adv + (for someone) + to do something (quá….để cho ai làm gì…) *1This structure is

Listening – hãy thay đổi cách nhìn

Có thể khả năng đọc và viết tiếng Anh của bạn khá tốt, nhưng bạn lại gặp vấn đề rất

75 cấu trúc tiếng Anh thông dụng (phần 2)

38)•advise someone to do something (khuyên ai làm gì…) 39)•go + V-ing (chỉ các trỏ tiêu khiển..)(go camping…) 40)•leave someone

< 1 2 3 4 5 6

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học độc đáo của HILI?

Your key to the world