Trường Mầm Non Song Ngữ Hooray – Educate Heart and Mind

5 Từ vựng tiếng Anh hay bị phát âm sai


1. Colonel

Đây là một từ thực sự rất khó để phát âm. Khi nhìn vào từ này, chúng ta sẽ không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của chữ “r”, tuy nhiên trong cách phát âm của nó chúng ta rõ ràng có thể nghe thấy được theo giọng Mỹ.

Cách phát âm: (kə-ə-nl) (UK), (kər-nl) (US)

Hãy nhớ rằng mặc dù chúng ta có thể nghe thấy âm “r” tinh tế trong cách phát âm nhưng nó lại không được viết ra.

2. Comfortable

Thường gây ra khá nhiều vấn đề, từ này gây khó khăn cho người đọc để phát âm chính xác. Lỗi phổ biến nhất chính là từ này được đánh vần với chữ “r”, tuy nhiên nó lại không được phát thành âm.

Cách phát âm: (kʌm-fə-tə-bl) (UK), (kʌmf-tə-bl) (US)

3. Debris

Tùy vào địa điểm bạn đang ở Anh hoặc Mỹ, bạn sẽ phải thay đổi cách nghe và nói từ này. Ở Anh, trọng âm của từ được đặt vào âm tiết đầu tiên, trong khi ở Mỹ lại được đặt ở âm tiết thứ 2.

Cách phát âm: (ˈdɛbriː) (UK), (dəˈbri) (US)

Từ này dường như được sửa đổi bới người Anh, họ phát âm nó khác với người Mỹ và thực sự rất khác với tiếng Pháp. Chúng ta tự hỏi rằng liệu có bất cứ cảm giác lo lắng không đáng kể nào trong người dân Anh khi phải dùng từ được thay đổi từ tiếng Pháp. Mặt khác, người Mỹ hoàn toàn kiểm soát để duy trì cách phát âm của người Pháp cho đến ngày nay.

4. Subtle

Với những từ có âm “b” câm thường phức tạp vì hầu hết mọi người quên rằng không nên phát âm nó và nói thành tiếng. Từ này cũng không tránh khỏi lỗi trên cùng với các từ khác như “debt” và “doubt”.

Cách phát âm: (sʌ-tl)

5. Greenwich

Là một phần của Luân Đôn, nơi nổi tiếng có múi giờ đươc đặt tên theo nó. từ này khá phức tạp để một người có thể phát âm chính xác vì vậy chúng ta cần nhớ rằng không hề có “green” hoặc “witch” trong từ. thực sự không dễ dàng để đoán đươc từ này.

Cách phát âm: /ˌgrɛnɪtʃ/ (gren-itch)

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học độc đáo của HILI?

Your key to the world